Home Crypto termen Positiegrootte

Positiegrootte

Betekenis: Position Size

Wat is positiegrootte?

Positiegrootte (of Position Size) is een term die vaak langskomt wanneer het gaat om het actief traden in cryptocurrencies, forex en andere volatiele beleggingsinstrumenten. Het berekenen van je positiegrootte is cruciaal bij het gedegen managen van risico’s. Dit kun je doen door gebruik te maken van een online calculator.

Wanneer je de maximale positiegrootte in een concreet geval berekent, ga na je voor welk bedrag je een positie maximaal ‘mag’ openen. Binnen de standaardformule wordt rekening gehouden met hoeveel risico je bereid bent om te nemen en op welke hoogte je stop-loss ingesteld staat.

Waarom is positiegrootte belangrijk?

Wanneer je actief gaat traden, open en sluit je veel posities in een relatief kort tijdsbestek. Hierom is het belangrijk dat je per geopende positie niet te veel risico neemt.

Als je telkens wanneer je een trade aangaat de maximale positiegrootte berekent, zorg je voor een rationele en gebalanceerde wijze van traden. Hiermee verklein je de kans op overmatige verliezen en vergroot je de kans op betere rendementen. Win-win!

Hoe bepaal je jouw positiegrootte?

Het bepalen van jouw positiegrootte kan met behulp van verschillende online calculators. Hoewel enkele calculators net een andere rekenwijze hanteren, zijn de meeste rekentools gebaseerd op een standaardformule.

De standaardformule voor het berekenen van positiegrootte is (totale waarde portefeuille x risicopercentage) / procentuele afstand tot stop-loss). Het is het gemakkelijkst om de percentages als factoren in te vullen. Dus niet 10%, maar factor 0,10.

Het risicopercentage in bovenstaande formule is het gedeelte van je portefeuille dat je kan veroorloven om te missen. Het risico dat je neemt, is dat je investering volledig tenietgaat. De uitkomst van de gehele formule is je maximale positiegrootte.

Of je kiest voor het zelf invullen van de formule of het invullen van een online calculator, maakt niet zoveel uit. Wel biedt een online calculator vaak meer zekerheid, omdat je zeker weet dat de formule op de juiste manier wordt uitgerekend. De kans op rekenfouten is bij een calculator bijna niet aanwezig.

Hoe pas je het toe?

Met berekeningen van positiegroottes kan je op zichzelf weinig. Je moet weten hoe je het een ander dient te interpreteren.

Het is het gemakkelijkst om een onderscheid te maken tussen het risico dat je loopt voor je portefeuille (het risicopercentage) en het risico dat je loopt voor een losse trade (de stop-loss).

Wat het risicopercentage inhoudt, gaven we hierboven reeds aan. Maar hoe weet je eigenlijk hoeveel risico je maximaal wil nemen? Als uitgangspunt hanteren veel traders een maximaal risicopercentage van 2% per trade. Dit betekent dat je met een slechte trade in potentie 2% van je portefeuille mag verliezen.

Daarnaast is het de vraag op welke hoogte je de stop-loss moet zetten. Over het antwoord op deze vaak gestelde vraag, bestaan verschillende theorieën. Een populair uitgangspunt is dat je dubbel zoveel winst moet kunnen maken in vergelijking tot verlies tot je stop loss. Je hebt dan een winst/verlies-ratio van 2/1.

Wanneer je jouw risicopercentage en stop-loss weet, is het een kwestie van het checken van je portfoliowaarde en het invullen van de formule – al dan niet via een online rekentool.

Wat zijn de voordelen?

Het telkens bepalen van de maximale positiegrootte van trades die je aan wil gaan, kent verschillende voordelen.

Het grootste voordeel is dat je inzichtelijk maakt hoe groot je positie maximaal mag zijn. Hiermee zet je een goede basis voor het managen van je risico’s. Het behoeft waarschijnlijk amper uitleg dat risicomanagement van cruciaal belang is als het gaat om daytrading met crypto.

Een ander groot voordeel zit hem in de bewustwording van hoeveel risico je neemt (risicotolerantie). Het voegt een rationeel element toe aan het tradingproces, zodat je emotionele keuzes tot een minimum kunt beperken. Over het algemeen wil je emoties bij crypto trading buiten de deur houden.

Hoewel veel traders hun positiegrootte baseren op een willekeurige gok, kost het helemaal niet veel tijd om je positiegrootte telkens bij het aangaan van een trade te berekenen. Bovenstaande voordelen wijzen uit dat het de moeite waard kan zijn.

Waak voor ‘gaps’

Het is in bijna alle gevallen verstandig om je maximale positiegrootte te berekenen. Wel is het belangrijk dat je rekening houdt met het eventuele optreden van zogeheten gaps.

Een gap is een onderbreking binnen een koers waarna de koers op een geheel andere hoogte weer wordt hervat. Gaps treden met name op wanneer belangrijke gebeurtenissen, zoals kwartaalcijfers of rentewijzigingen, worden gepresenteerd.

Als de kans op een gap groot is, kan je het overwegen om je berekende positiegrootte te verminderen met 50% of meer. Zo zorg je alsnog voor een gedegen risicomanagement.

Positiegrootte berekenen crypto video