Home Crypto blogartikelen Short en long gaan met crypto

Short en long gaan met crypto

Short en long gaan crypto
Short en long gaan met crypto wil zeggen dat je kunt inspelen op een prijsdaling of prijsstijging. Je kunt twee kanten op traden en dus geld verdienen wanneer de prijs stijgt of daalt.

Hoe je een short en long positie op de juiste manier kunt openen ontdek je in dit artikel.

Wat is long gaan?

Long gaan of een long position innemen betekent dat jij verwacht dat de ingenomen positie van een bepaalde cryptomunt in de toekomst meer waard wordt (prijsstijging). In principe ga je dus bij iedere aankoop van een bepaalde coin of token ‘long’.

Om een inschatting te maken van de toekomstige koers op korte termijn wordt vaak technische analyse gebruikt. Voor de langere termijn wordt vaak een fundamentele analyse gemaakt om de koers in te schatten.

Daarnaast bestaat ook nog de sentimentele analyse die meer uitgaat van het gedrag van mensen. Terwijl bij technische en fundamentele analyse er meer wordt uitgegaan van feiten en informatie.

Maar er zijn ook manieren om long te gaan zonder de cryptocurrency daadwerkelijk aan te schaffen. Voorbeelden hiervan zijn opties en futures.

Een eenvoudige uitleg van opties komt later in dit artikel aan bod. Eerst volgt een uitleg van de tegenhanger van long gaan, short gaan.

Wat is short gaan?

Short gaan is speculeren dat de koers daalt en daarop inspringen (prijsdaling). Je kan dus geld verdienen met crypto bij een dalende koers. Een short positie innemen is het tegenovergestelde van een long positie innemen.

Maar hoe werkt dit nou? Hoe ga je short?

Short gaan kan simpelweg betekenen om een al ingenomen positie te verkopen.
Short gaan kan ook door gebruik te maken van opties en futures. Hierover volgt een uitleg in de volgende paragraaf. Vervolgens wordt een voorbeeld gegeven van long en short gaan.

Het doel van short gaan is om jouw crypto te beschermen tegen een koersdaling. Dit wordt hedgen genoemd. Naar het Nederlands vertaald is dit afdekken. Onzekere tijden of hoge fluctuaties van een koers kunnen redenen zijn om te hedgen.

Hedgen kan door een putoptie te kopen of een calloptie te schrijven. Je kunt een putoptie zien als een soort verzekering. Wanneer de koers daalt dan heb jij het recht om de crypto te verkopen voor de afgesproken strike price (uitoefenprijs). Hierdoor bescherm je jouw portfolio.

Waar kan ik short en long gaan?

Je kunt dit het beste doen op Bybit. Dit is een grote internationale crypto exchange die zich de afgelopen jaren heeft bewezen als een zeer betrouwbare partij. Wellicht heb je de naam Bybit al eens voorbij zien komen, bijvoorbeeld op de red bull van Max Verstappen.

Bybit Exchange

Wat zijn opties?

Een optie is een overeenkomst waarin staat dat jij het recht hebt om een bepaalde coin of token te kopen of verkopen tegen een afgesproken prijs. Dit moet binnen een bepaalde tijdseenheid of op een specifieke datum. Om deze optie te bemachtigen moet je een prijs (de premium) betalen.

Opties worden ingezet om geld te verdienen bij fluctueren van de prijs van een coin of token. Dus inzetten of de prijs van deze crypto daalt of stijgt voor een bepaalde datum. Beter bekend als long of short gaan. Wanneer je long gaat, sluit je een calloptie af. Als je short gaat dan sluit je een putoptie af.

Wanneer je een optie afsluit, krijg je de coins of tokens niet in bezit. Je leent deze als het ware. En na het aflopen van de optie wordt je winst of verlies, automatisch verrekend met je balans op je account.

Daarnaast zijn er nog andere strategieën mogelijk. Zo is het ook mogelijk om met opties in te zetten op een zijwaartse koers. Dit kan door call- en putopties te combineren.

Voorbeelden van optie strategieën

Strategie: Long & Short Strangle – Long straddle
Doel: Inspelen op grote fluctuaties (dalingen of stijgingen van de koers)

Strategie: Short straddle
Doel: Inspelen op kleine fluctuaties

Waaruit bestaat een optie?

Een optie bestaat uit een aantal variabelen: de strike price, de premium, de einddatum en of het een call- of putoptie betreft.

Variabelen van een optie:

De premium: De kosten voor het afsluiten van het contract

De strike price: De afgesproken prijs waarbij de optie automatisch wordt gelicht.

De einddatum: De laatste dag waarop de optie wordt geactiveerd of verloopt.
Soort optie: Call / put optie
De cryptocurrency

Hoe ziet een optie eruit?

Een optie ziet er als volgt uit: BTC-211231-60000-P.

BTC staat voor de activa. De volgende zes cijfers is de einddatum, in dit geval 31 december 2021. 60.000 is de strike price en de ‘P’ staat voor putoptie. Dit kan ook een ‘C’ zijn in het geval van een calloptie.

Welke opties zijn er?

De meest bekende opties zijn Europese en Amerikaanse opties. Europese opties kunnen alleen op de expiratiedatum worden gelicht terwijl Amerikaanse opties op elk moment gelicht kunnen worden tot de expiratiedatum is bereikt. Amerikaanse opties zijn dus meer flexibel. Europese opties worden ook wel vanilla opties genoemd.

Waar kun je handelen in opties van cryptocurrency?

Er zijn verschillende crypto exchanges waar je kan handelen in opties. Bekende en betrouwbare exchanges zijn Binance en Bybit.

Wat is het verschil tussen een optie en een future?

Een voordeel van een optie is dat je deze niet hoeft te lichten. Je kunt de optie gewoon laten verlopen. Bij een future kan dit niet. Bij een future worden de posities automatisch verrekend. Je bent dus verplicht om het contract uit te voeren.

Wat zijn de risico’s bij het handelen met opties?

risico handelen met opties

De totale risico van een optie is de premium die je betaald. Als je de kopende partij bent.
Voor de verkopende partij, dit kan een exchange zijn maar ook een ander persoon, zijn de risico’s groter. Vandaar ook de vergoeding in de vorm van een premium die zij ontvangen. De verkopende partij wordt ook wel schrijver of writer genoemd.

Het potentieel verlies voor de writer is ongelimiteerd omdat in theorie een koers kan blijven stijgen naar ongekende hoogtes. De strategie om als schrijver opties op de markt te brengen worden covered call en covered put genoemd.

Wat zijn de voordelen van opties?

1. Lagere instapposities met kans op een hoger rendement, handelen met leverage.
2. Diversificatie (spreiding) in je portfolio.
3. Meer mogelijkheden om winst te maken en niet alleen bij een stijgende koers maar ook bij een dalende of zijwaartse koers.
4. De mogelijkheid om te hedgen.

Wat zijn de nadelen van opties?

1. Lastig te begrijpen dus handel alleen bij volledige kennis!
2. De potentiële verliezen zijn theoretisch oneindig, zeker bij short posities.
3. Stop in bouwen
4. Extra veel risico voor de writer (schrijver).

Voorbeeld long gaan met een Bitcoin calloptie.

Long gaan is een optiecontract afsluiten waarbij je denkt dat de prijs stijgt voor of op een bepaalde datum. Dit soort contracten worden ook een calloptie genoemd.

Praktijkvoorbeeld:

Stel het is 1-12-2021 en de prijs van BTC is €50.000. Jij denkt dat de koers van BTC gaat stijgen de komende maand en kiest dus voor een calloptie. Je denkt zelfs dat de koers de €60.000 gaat overschrijden. De strike price is €60.000. Om de optie af te sluiten heb je een premium betaald van €1200 met een einddatum op 1-1-2022.

Er zijn nu drie mogelijke uitkomsten voordat de einddatum is bereikt:

1. De koers stijgt van BTC.
2. De koers daalt van BTC.
3. De koers blijft gelijk van BTC.

1. Wat gebeurt er bij een koersstijging na het afsluiten van een calloptie?

Man is blij na koersstijging calloptie
De koers van BTC is €60.000 op de einddatum. Je staat nu in the money. Je staat in de money als de koers hoger staat dan de uitvoerprijs.

De calloptie wordt verwerkt en levert een winst op van €60.000-€50.000-€1200(de premium)= €8.800.

Je hebt nu een winst behaald van €8.800 met een investering van €1.200. Dit is een rendement van ruim 700%.

De afhandeling van het contract gebeurt vaak automatisch.

Wanneer je in deze situatie geen calloptie had afgesloten maar één hele BTC had gekocht voor €50.000 dan had je een winst gehaald van €10.000. Ja dit is een hoger bedrag dan je winst bij de calloptie maar je rendement op je investering is een stuk lager.

In dit geval heb je een rendement behaald van 20% op je investering van €50.000. Dit rendement is juist weer een heel stuk lager dan in het geval van de calloptie. Dit wordt handelen met een hefboomwerking genoemd of handelen met leverage.

Het grote voordeel van werken met opties is dat je minder risico loopt en dat je met lagere kosten kan instappen. Bij de calloptie is je totale risico de €1200 premium die je hebt betaald en in het geval van long gaan zonder optiecontract is je totale risico €50.000.

De premium is de totale risico die je hebt bij het afsluiten van een calloptie. Wanneer de strike price niet bereikt wordt dan ben je alleen je deze kosten kwijt.

2. Wat gebeurt er bij een koersdaling na het afsluiten van een calloptie?

Man heeft stress na koersdaling crypto optie

Als de koers van BTC onder de strike price staat als de calloptie eindigt dan sta je out the money. Je betaald nu alleen de premium.

Als de koers gelijk blijft dan sta je at the money.

Het voordeel hiervan is dat je verlies wordt beperkt tot de premium. Stel BTC staat op €40.000 als de calloptie verloopt. Dan had je een verlies gehad van €10.000 als je long was gegaan zonder optiecontract. Nu verlies je alleen de premium.

Voorbeeld short gaan met een Bitcoin calloptie.

Short gaan is een optiecontract afsluiten waarbij je verwacht dat de koers daalt voor of op een bepaalde datum. Dit soort contracten worden ook een putoptie genoemd.

Wanneer er veel optiecontracten op dezelfde einddatum eindigen kan er een short squeeze plaatsvinden. De short squeeze treedt op als de koers verassend sterk stijgt waardoor mensen met een short positie de behoefte voelen om de schade te beperken door de opties uit te voeren.

Hierdoor ontstaat er nog meer vraag naar de crypto wat zorgt voor een kettingreactie. De prijs stijgt nog verder.

Op 26 juli 2021 vond er nog een short squeeze plaats. De prijs van BTC ging van 36.000 naar 40.000 in slechts enkele minuten. Een stijging van ruim 10%.

Praktijkvoorbeeld:
Op het moment van afsluiten staat de koers van BTC weer op €50.000. Je verwacht dat de koers van BTC gaat dalen dus sluit een putoptie af met een strike price van €49.000.

Om de optie af te sluiten heb je een premium betaald van €1200 met een einddatum op 1-1-2022.

Er zijn nu weer dezelfde drie mogelijke uitkomsten voordat de einddatum is bereikt.

1. Wat gebeurt er bij een koersstijging het afsluiten van een putoptie?

Als de koers van BTC is gestegen naar €60.000 dan sta je out the money. Je staat out the money bij een putoptie als de koers van BTC boven de strike price staat.

Volgens het contract heb je het recht om BTC te verkopen tegen €49.000 maar de huidige koers staat €11.000 hoger. Je verkoopt de coins/tokens altijd voor de strike price, zelfs wanneer de koers veel hoger staat.

De putoptie wordt dus niet geactiveerd en je betaald alleen de premium van €1200.

Stel de koers van BTC daalt naar €43.000. Nu heb je het recht om BTC te verkopen tegen €49.000. Zonder de putoptie heb je een verlies van €7000. Nu is je verlies beperkt tot €2200 (50.000-49.000+1200).

Je staat nu in the money omdat de huidige koers lager is dan de strike price. Als de strike price gelijkstaat aan de huidige koers dan sta je at the money.

Conclusie

Hopelijk weet je nu hoe je short en long kunt gaan met crypto. Dat long gaan kan betekenen dat je een nieuwe positie inneemt van een crypto of dat je gebruik maakt van een calloptie. Dat short gaan een positie verkopen is of het gebruik maken van een putoptie.

De voordelen van opties zijn aan bod gekomen zoals de lagere instapkosten en de hogere rendementen. Maar daar tegenover staan wel nadelen zoals de risico’s en een uitoefenprijs. Hopelijk is tot slot aan de hand van de voorbeelden duidelijker geworden hoe opties werken.

Lees ook het artikel over crypto ordertypes.

Short en long gaan met Crypto?

Maak binnen 1 minuut een Gratis Account aan...